Villas in Crete, Villa Chania, Villa Kreta, Rent Crete Villas, Vacances Crete Hotel Villas in Crete, Villa Chania, Villa Kreta, Rent Crete Villas, Vacances Crete Hotel
tel:+30 28210 90760 +30 28210 90760
Norsk
info@thehotel.gr +30 28210 90760
8 Meget bra basert på 107 anmeldelser

Anmeldelse

Se alle omtalene

CHC Galini Sea View Hotel

Bestill Nå

Fasiliteter

CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Galini De Luxe 1Etstortbasseng310kvm,et annetbarnebassengpå 90kvm,oget oppvarmetinnendørsbasseng50kvmtilbys.

Gjestenekan ogsåforbadingdenvakresandstrandeneid avGalini Hotel, liggende 200mfra Galini Sea ViewHotel.Deterenheissom vilbringegjestenetil nivå med hovedveien.Dessutenbleenminibusskjøptav hotelletog vilgitransport-tjenesterfraHotellet tilsandstranden(ca 1minutt avstand).

ForGaliniSeaViewklientermedAllInklusiver brukenavsolsengerogparasollerkostnadsfrittIsamordningmedeksternesamarbeidspartnerekanvåregjesterreserve kurs iresepsjonenfor en ekstrakostnad:vannski,Paragliding,vannscooter,seiling, dykking

  • Hovedrestauranten, hvorordningenmåltidervilbliservertliggeritredjeetasjeihovedbygningenmedenpanoramautsiktoverbuktenAgiaMarina.Den harkapasitetpå 300personer.Lokaleoginternasjonaltrettervilbliservertmedbuffésettingogvarmeretterblirtilberedtpå stedetmedvårt"ShowCooking"kjøkken.
  • Snacks-BassengBarenvilopererei løpet avdagen, hvorgjestenekanfinnejuice,drikkevarer,alkoholholdigedrikkersamtet utvalgavsnackssamtlokaleoggrillretter.
  • HovedBaren liggeri nærhetenavresepsjonen-sitteområdeogmedpanoramautsiktoverbukten.Denvili hovedsakopererei løpet avkvelden, og servererspesielledesigncocktailer,drinker,brus,juice,nasjonaltøl,greskvin,nasjonaltalkoholholdigedrikker,kaffeogte.
  • Alkoholholdige drikkevarerallebarerpå hotellet vårternasjonale.
  • EnGourmet,enitalienskogenkinesiska lacarterestauranterogsåtilgjengeligforgjestermedhøye kravavforventinger.

CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Lobby 1CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Pool 1CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Terrace 1

CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, panoramic-view-pool-area-1aCHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, sandy-beach-1aCHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, restaurant-1a

I3-StjernesGaliniBeachHotel har allevåre gjester mulighetentil ånyteen annenfulltutstyrtgresk tavernasamtetbassengbar(mot ekstra kostnad).Tjenestenefor innretningeneGaliniBeachharblittoppgradertslikatfemstjernersgjestenekanværetilfredse.

Romservicevilbli gitttilvåregjestenemedenrikholdigmåltids-menyfra 07.30til24.00(ekstra kostnad).

EthandleGalleriliggerved sidenavresepsjonenog tilbyrklær,gullsmeder,trykk,sigaretterogsigarer,suvenirer,ogdiverse produkter.Dessuten,ettreningsområdepå 120kvm(5elektroniskefitnessutstyrog2multipraksissettertilbydt),enbadstueog etHamamfor8pershver,enfrisør(i nærheten av hotellet,reservasjon er derfornødvendig) tilbys.Gjestenekanogsåbestillefor enekstrakostnad:vannski,Paragliding,vannscooter,seilingogdykking.Til slutt,etSpillerommedelektroniskspill,biljardogTV-romtilbys.

Spesieltforbarn,et innendørsanleggpå 60kvmmedet bredtutvalgavspillogaktivitetersamtutendørsanlegg100kvm,kulturelleaktiviteter,ogtv/video-hjørneergitt.

CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Restaurant 2CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Internal Pool 1CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Living Room 2

CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Galini Hotel Beach 2CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Galini Hotel Pool 2CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, Galini Hotel Restaurant 1