Villas in Crete, Villa Chania, Villa Kreta, Rent Crete Villas, Vacances Crete Hotel Villas in Crete, Villa Chania, Villa Kreta, Rent Crete Villas, Vacances Crete Hotel
tel:+30 28210 90760 +30 28210 90760
Norsk
info@thehotel.gr +30 28210 90760
8 Meget bra basert på 107 anmeldelser

Anmeldelse

Se alle omtalene

CHC Galini Sea View Hotel

Bestill Nå

Alt Inklusiv

CHC Galini Sea View Hotel, Agia Marina, lounge 2

AllInklusivMat&Drikkeprogramvilopererefra05:00til24.00medfølgende:

Mat

I.GrandBlueThemeHovedRestaurant:
Tidligfrokost(reservasjoner nødvendig)05:00 til 07:30(KontinentalBuffé)
Frokost07:30 til 10:00(Fullamerikanskbuffé)
Forlangsoverne,kontinentalfrokost10:00-11:00

Søndagsbrunchmedlokalechampagne08:00 til 10:00
LunsjBufféstyle12:30 til 14:30
DinerBufféstyle18:30 til 22:00
EtterDinerSnack&desserter22:45til24:00

Lunsjkurv(reservasjonnødvendig):Før07.30:girvienlettlunsjkurvpå grunnav høytemperaturi løpet avdagen.
Etter07.30:du kantilberedeenlunsjkurvavditteget valgfravår buffé.

II.EnTaverna med gresk temaliggervedbassengbaren.Den vilvære åpen(fra 15.mai)
12:00mellomog15.30 forlunsjmed etbredtutvalgavtradisjonellekretiske oggreske
kurs(reservasjoner nødvendig).
III.Etbredtutvalgavsnacksogdessertervil væretilgjengelig11:00-18:00.
IV.Teogkaffetiden15:00 til 17:00.

A laCarterestaurant(reservasjonnødvendig).
-LagunaItalienskRestaurant(19.00 til 21.30)fra 15.mai tilsluttenavsesongen:hvorvåregjesterkannytegratis middagén gangperopphold.
-JasmineKinesiskRestaurant(19.00 til 21.30):hvorvåregjesterkannytegratis middagén gangperopphold.
-LaLunaGourmetPayRestaurant(19.00 til 22.00):Understearinlys,med et utvalgavhummer,ferskfiskellerkjøttetterenfast meny.Våregjestersom har bestiltVIPSuiteogDirektørSuiteromkannytegratis middagén gangperopphold.Nytfinutvalgt vinfravårlistefor enekstrakostnadellerbrukAllInklusivformelenfor gratisdrikkevarer.
Bordserviceformatogdrikkeiallea lacarte-restaurantene
Barnunder4årgamleerikke tillatt ia lacarterestauranter.

Drikkevarer

I.DenBassengBarenviloperere10:00 til 18:30.Barenkan værestengtpå grunn avværforhold.Fra15.mai vil BassengBarenoperere10:00 til 01:00.Det
vil være enegen priskatalog tilgjestene23:00 til 01:00.
II.HovedBarenvilopererefra 11:00 til 02:00.Detvilværeenegen priskatalog
betalbartilgjestene23:00 til 02:00.
III.Følgendeelementervilvære inkludertiAllInklusivkatalogen:
3forskjelligeflasker(hvit,rødogroseviner)
Musserendevinermed unntakforfinerechampagnesomforeksempelDonPerignon
Mineral-ogkullsyreholdig vann
Allbrusogjuice,unntattfersk juice
Nasjonaleoginternasjonaletappeøl
Allemerkene avnasjonalealkoholholdigedrikker
Filterkaffe,Nescafe,greskkaffe,kakao,tedykkere
Langdrinkerogcocktails

Forspesielledrinkersomfinerechampagneeller12-18årgammelwhiskyvil detværeen
katalogtilgjengeligforgjestene, som måtte kreve detteproduktetmedenprislistesomvilomfatteforskjellensombetalesfrade normalemerkene fra de spesiellemerkene.

Hotellet forbeholder segrettentil åvelgedemerkeravimporterteellerlokalbrennevin,brus,kaffe,ølogvann.

Mini Bar

Annenhverdagpåfylles minikjøleskapetmed:vannogbrus

Rom Service

Rommettjenestenvilopereremedet bredtutvalgavkaldeogvarmeretter fra07.30 til24.00mot enekstrakostnad(inkludertfrokosttjenester).

Spesielle Aktiviteter

LysanimasjonsProgrammet organiseresdagognatt6dagerperuke

Infrastruktur

Alleeksisterendeinfrastrukturvilværegratisforgjestene:
Gymmed badstueogHamam(dampbad)
Barne-innendørsog utendørsanlegg
Solsengerogparasollervedbassenget
SolsengerogparasollervedstrandenGaliniBeachHotel
Strandhåndklær
EnminibussblekjøptavHotelog vilogsågigratistransporttjenesterhvertimefrahotellettilstranden
saferommene

Ikke inkluderte tjenester

Enkelteaktiviteter vilikkebliinkludertiAllInklusiv-pakken:
SalgHotellButikken(souvenirogminimarked)
Frisør
Manikyr-pedikyr
Massasje
Telefon-ogforretningstjenester
Romservice
SpesiellearrangementersomGrandFiesta,HummerKveld