Villas in Crete, Villa Chania, Villa Kreta, Rent Crete Villas, Vacances Crete Hotel Villas in Crete, Villa Chania, Villa Kreta, Rent Crete Villas, Vacances Crete Hotel
tel:+30 28210 90760 +30 28210 90760
Norsk
info@thehotel.gr +30 28210 90760

Poseidon Villas

Bestill Nå

Tilleggstjenester

Poseidon Villas, Tersanas, Children

Ved ankomstivillaen,vil dubliønsket velkommenmedvann,fruktogvinuten ekstra kostnader.

Dukanogsånytekokkensservice,hvorfrokost,lunsjogmiddagkanværeforberedtfordereivillaen.

Følgendekanforhåndsbestillesgjennomagentvedankomst,ellerminst endagførduønskertjenesten.Deter enleveranseavgiftpå 30euro.

Vanligfrokost:Prisbasertiantallgjester som borivillaen.
Velkommenpakke:Inkludererdagligvarerogdrikkevarer.
MiddagiVilla:Lokaleretterellerfiskemiddag.
Kokkfor enuke/ett måltidperdag1200euro.
Kokkforendag/ett måltid150Euro.

Poseidon Villas, Tersanas, GardenPoseidon Villas, Tersanas, Breakfast 2Poseidon Villas, Tersanas, Chef

Vennligstbe ompriserogtilgjengeligealternativerfordenestesmåtingene somgjør degsmile!
Cocktail party: En privat fest under den vakre greske himmelen.
Bursdag: Feire din egen bursdag  uten å forlate villean. Kanskje med din egen private kokk?
En lokal kveld: Nytenspesiellkveldmeden lokalsangerellergreskdansbrakt til degivillaen.
Mamma Mia party: Inspirertavfilmen"MammaMia".ABBAmusikkspilt avenDJelleriPod.